Latihan LATIHAN BAHASA MELAYU : BACA DAN TULIS AYAT MUDAH TAHAP 1

LATIHAN BAHASA MELAYU : BACA DAN TULIS AYAT MUDAH TAHAP 1

236

Lembaran kerja ini mempunyai 28 muka surat yang mengandungi tugasan dan juga gambarajah menarik. Mengapa ia sesuai untuk pelajar tahap 1? Kerana lembaran kerja ini adalah mudah, ringkas dan menarik untuk dilakukan.

Pelajar hanya perlu membaca dan menyalin atau menulis semula ayat yang diberikan dalam ruangan yang telah disediakan. Guru juga boleh memberikan markah tambahan pada pelajar apabila mereka selesaikan tugasan dan mewarnakan gambarajah mengikut kreativiti masing-masing.

Lembaran kerja ini boleh dicetak dan diedarkan secara berperingkat atau boleh juga dijadikan sebagai buku latihan sampingan yang sesuai dilakukan sama ada bersama guru atau sebagai kerja rumah masa cuti.

MUAT TURUN SEKARANG :

BACA DAN TULIS AYAT MUDAH TAHAP 1