Terkini NOTA TAJWID TAHUN 6 PSRA 2023

NOTA TAJWID TAHUN 6 PSRA 2023

37
jpg 20230919 234140 0000

NOTA TAJWID TAHUN 6 PSRA 2023

Bacaan Al-Quran Mengikut Tajwid

Tajwid adalah satu kaedah yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Ia adalah kajian yang mendalam tentang cara-cara sebenar mengucapkan huruf-huruf Arab dalam Al-Quran dengan betul. Kata “tajwid” itu sendiri dalam bahasa Arab bermaksud “memperbaiki” atau “membaiki sesuatu dengan baik.”

Dalam kajian tajwid, aspek-aspek seperti pengucapan huruf, panjang pendek huruf, nafas, dan intonasi dianalisis dengan teliti. Ia membantu memastikan bahawa setiap huruf dan perkataan dalam Al-Quran dibaca dengan benar dan dengan penghormatan yang sewajarnya.

Kenapa Perlu Baca Al-Quran dengan Tajwid?

Pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid adalah kerana Al-Quran adalah kitab suci dan kata-kata langsung dari Allah SWT kepada umat manusia. Oleh itu, membaca Al-Quran dengan betul dan dengan tajwid yang tepat adalah satu bentuk penghormatan kepada Al-Quran

Selain itu, tajwid membantu memastikan pemahaman yang tepat terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Dengan mengucapkan huruf dan perkataan dengan betul, kita dapat memahami pesan-pesan dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara lebih mendalam. Ia juga mencegah sebarang kesalahfahaman dalam bacaan ayat Al-Quran

Kemahiran tajwid juga memperkukuhkan rasa takut dan hormat kepada Allah SWT. Ia memerlukan kesabaran, ketekunan, dan usaha dalam mempelajari kaedah ini, yang merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah.

Siapa Yang Perlu Baca Bertajwid?

Secara ideal, setiap muslim yang membaca atau menghafal Al-Quran perlu berusaha membaca dengan tajwid yang baik. Ini termasuklah anak-anak, remaja, dewasa, dan ulama. Tajwid adalah kemahiran yang berterusan, dan seorang muslim boleh sentiasa meningkatkan kualiti bacaannya sepanjang hayat.

Disediakan oleh: Ustaz Azhari Sulaman

Namun, dalam praktikalnya, penghayatan tajwid mungkin lebih ditekankan dalam kalangan mereka yang menghafal Al-Quran dan mereka yang berperanan sebagai imam sembahyang atau pembaca Al-Quran di masjid. Ini kerana penghayatan yang tepat tajwid adalah kunci kepada memastikan bacaan Al-Quran dalam solat dan sembahyang berjalan dengan sempurna.

Dalam kesimpulannya, tajwid adalah kaedah penting dalam membaca Al-Quran dengan betul dan menghormati kitab suci ini. Ia memainkan peranan penting dalam memahami dan menghayati ajaran Al-Quran. Semua muslim digalakkan untuk belajar dan mengamalkan tajwid sebaik mungkin sebagai satu bentuk penghormatan kepada Allah dan kitab suci-Nya.

Terdapat beberapa sebab yang mungkin menjadi penghalang bagi kanak-kanak untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik. Ini termasuk:

  1. Kurang Pendedahan Awal: Kanak-kanak yang tidak diperkenalkan kepada bacaan Al-Quran atau pengajian tajwid sejak usia prasekolah mungkin memulakan pembelajaran dengan kemahiran yang terhad.
  2. Pengajaran yang Kurang Tepat: Kualiti pengajaran tajwid sangat penting. Guru atau pembimbing yang tidak kompeten dalam tajwid mungkin tidak dapat menyampaikan kaedah dengan betul, menyebabkan kanak-kanak mempelajari kesalahan-kesalahan pengucapan.
  3. Kurangnya Latihan dan Amalan: Seperti kemahiran lain, tajwid memerlukan latihan yang berterusan. Kanak-kanak yang tidak mengamalkan tajwid secara konsisten mungkin tidak dapat menguasainya.
  4. Ketidakminatan atau Motivasi yang Rendah: Kanak-kanak yang kurang berminat dalam membaca Al-Quran atau tidak melihat nilai dalam penghayatan tajwid mungkin tidak termotivasi untuk belajar dengan tekun.
  5. Kurangnya Sokongan Keluarga: Sokongan dari keluarga sangat penting dalam memotivasikan kanak-kanak untuk belajar tajwid. Jika keluarga tidak memberi sokongan atau menunjukkan minat dalam pengajian ini, kanak-kanak mungkin kehilangan motivasi.
  6. Gangguan Luar: Gangguan seperti bunyi bising atau gangguan dari peranti elektronik boleh mengganggu proses pembelajaran tajwid.
  7. Persekitaran Pembelajaran yang Tidak Menyokong: Kanak-kanak yang tidak mempunyai akses kepada sumber-sumber pembelajaran tajwid yang berkualiti atau persekitaran yang memudahkan pembelajaran mungkin menghadapi kesukaran.
  8. Kurangnya Kesedaran akan Kepentingan Tajwid: Kanak-kanak mungkin perlu diberi kesedaran tentang kepentingan tajwid dalam memahami dan menghayati ajaran Al-Quran.

Penting untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mungkin menjadi penghalang dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi mereka. Ini mungkin melibatkan penyediaan guru yang berkualiti, mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif, memberi sokongan keluarga, dan memupuk minat kanak-kanak dalam penghayatan tajwid. Semua ini adalah usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan kanak-kanak dapat membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan menghormati kitab suci ini.